Ďalšia hra už čoskoro!

Príslovia a porekadlá – doplníte ich ľavou-zadnou?

T______ ruže prináša. V núdzi poznáš ______. Šaty robia ______. Všade dobre, _____ najlepšie. Podarilo sa vám hneď pri čítaní doplniť chýbajúce slová? To preto, lebo tieto vetičky často používame v bežnom živote a dostali sa nám pod kožu. Ide o známe príslovia a porekadlá. Viete o nich všetko?


Ak si chcete otestovať svoje znalosti hneď teraz, vyskúšajte náš kvíz "Príslovia a porekadlá".

 

Aký je rozdiel medzi príslovím a porekadlom?

Ustáleným slovným spojeniam hovoríme odborne frazeologizmy. Rozumieme im iba my, Slováci, keďže vetu, ako je Hádzať hrach na stenu by sme len veľmi ťažko prekladali do cudzieho jazyka. Rovnako vieme, že ich význam je platný iba vtedy, keď odznejú v presnej verzii.

 

Aj keď sme sa o prísloviach a porekadlách učili už na základnej škole, viacerí z nás majú dodnes problém zaradiť tieto slovné spojenia do správnej kategórie. Tak si to poďme jednoducho vysvetliť.

 

Oba z nich nepriamo opisujú nejaký jav, hovoria o ňom obrazne. Rozdiel je ten, že príslovie má poučný charakter a porekadlo nie.

 

Príslovie vyjadruje ľudskú múdrosť. Vzniklo na základe dlhodobého pozorovania života.

Bez práce nie sú koláče. = Bez snahy nedosiahneš úspech.

Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne = Ak niekomu robíš zle, vráti sa ti to.

 

Porekadlo interpretuje životnú múdrosť. Zaujímavo pomenúva skutočnosť.

Strážiť niečo ako oko v hlave. = Dávať si veľký pozor na to, aby sa nestratila nejaká vec. 

Mať srdce na dlani. = Byť voči niekomu úprimný.

Poznáte tieto ľudové múdrosti?

Príslovia a porekadlá sa nevytvárali v krátkom časovom úseku, práve naopak. Najprv sa šírili medzi ľuďmi ústnym podaním, neskôr sa spisovali, a tak sa dokázali zachovať. My sme sa pozreli na známe kategórie, ktoré využívajú tému zvierat, práce a jedla.

 

O zvieratách

Hladný ako mlynárova sliepka.

V noci je každá krava čierna.

Kocúr nie je doma, myši majú hody.

Prišiel k tomu ako pes ku kosti.

Dva kohúty na jednom smetisku sa neznesú.

Mačku vo vreci nekupuj.

Chudobný ako kostolná myš.

Tak robme, aby bol i vlk sýty i baran celý.

Kôň má štyri nohy a predsa sa potkne.

 

O práci

Najprv práca, potom pláca.

Peniaze jazykom nevysekáš.

Dobrý začiatok, polovica práce.

Dobrá práca sama sa chváli.

Kto hlboko orie, zlato vyoráva.

Práca chvatná, málo platná.

Kto veľa pracuje, nemá čas zarábať peniaze.

Po pilnej práci odpočinok je sladký.

Ide mu práca od ruky.

Práca odkladaná nebýva dokonaná.

 

O jedle

Hlad je najlepší kuchár.

Sýty hladnému neverí.

Láska prechádza cez žalúdok.

S jedlom rastie chuť.

Oči by jedli, ale žalúdok už nemôže.

Povedz mi, čo ješ a ja ti poviem, ako dlho budeš žiť.

Oči gustu žiaden dišputát.

Nežijeme preto, aby sme jedli, ale jeme preto, aby sme žili.

Koľko ľudí, toľko chutí.

 

Poznali ste všetky príslovia a porekadlá z nášho zoznamu? Svoje vedomosti frazeologizmov si môžete vyskúšať v kvíze Vyhrajko.